GVOZD, DOBRINJ, ČABULJA, KAMENICE

GVOZD, DOBRINJ, ČABULJA, KAMENICE

GVOZD, DOBRINJ, ČABULJA, KAMENICE

0

 

Ključne riječi za tekst: izvori vode na 1000 metara iznad mora, fosili školjki na možda nekadašnjim plažama nekog mora, prekrasna ukrštanja dolina, pogled na Hercegovinu i Dalmaciju, tragovi divljih životinja. Dan koji smo proveli na Razboju bio je idealan, sunce i snijeg, bez okrutne bure što dolazi sa Čabulje. Vidljivost je ono zašto se isplati doći na ove vidikovce, na istoku Velež i Bile, na jugu cijela Hercegovina, Biokovo, Dalamtinska zagora, a magla je sakrila Pelješac. Na sjeveru vrhovi Čabulje, Ladina i Bogodol, doline koje kupe vodu za rijeku Lišticu. Intersantno je da bez po muke možete naći fosile školjki koje podsjećaju na Kućice i umanjene Kamenice (Oštrige) na 1000 metara iznad mora. Zahvaljujemo obitelj Ljubić koja nas je po povratku ugostila u staroj kući sa pravom domaćom crnačkom kuhinjom, sir iz mišine, vino, suvi kolači, duvan iz košulje i dr. < Siroki.com

 

 

 

 
foto: Ivo