Inspekcija: stop zarazi

Inspekcija: stop zarazi

Inspekcija: stop zarazi

0

ZDRAVSTVENO STANJE NAMIRNICA I RADNIKA

Široki Brijeg -UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE-

Predmet: Priopćenje za javnost


thumb_rostiljPovodom predstojećih športskih, vjerskih i drugih tradicionalnih okupljanja, a u cilju zaštite zdravlja ljudi od mogućeg trovanja higijenski neispravnom hranom kao i sprječavanjem mogućeg prijenosa zaraznih oboljenja koje se mogu prenijeti hranom, Uprava za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke obavještava sve pravne i fizičke osobe koje namjeravaju stavljati u promet za javnu potrošnju hranu na masovnim skupovima, kako će nadležni inspektori obavljati nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih akata koji reguliraju navedenu problematiku.

Ovim također i upozoravamo zainteresirane subjekte u poslovanju sa hranom da su dužni poštivati sljedeću zakonsku proceduru, kako bi mogli obavljati promet namirnica i pića za vrijeme održavanja navedenih manifestacija:

1. Posjedovati Rješenje o registraciji djelatnosti prometa hrane,
2. Posjedovati Rješenje od nadležnog općinskog tijela o ispunjenju uvjeta za promet
namirnica i pića izvan objekata i prostorija registriranih za tu djelatnost,3. Posjedovati dokaze o zdravstvenoj ispravnosti namirnica (2a obrazac potpisan od strane
ovlaštenog veterinara pod čijim nadzorom je obavljeno klanje životinja ili proizvodnja
proizvoda životinjskog podrijetla u registriranim objektima, kopija svjedodžbe o
zdravstvenom stanju zaklanih životinja),
4. Posjedovati račune – otpremnice sa točnim podacima o prodavatelju i kupcu (adresa,
identifikacijski broj, mjesto utovara i istovara, datum i serijski broj izdavanja, vrsta,
količina, cijena i ukupna vrijednost robe, vrsta i registarske oznake prijevoznog sredstva,
5. Posjedovati dokaz o zdravstvenom stanju svih osoba koje manipuliraju namirnicama
(sanitarne knjižice), kao i dokaz o reguliranom radno – pravnom statusu istih,
6. Osigurati higijenski pribor za manipuliranje namirnicama i higijensko pakiranje i
posluživanje namirnica.

Nepostojanje bilo kojeg od navedenih dokumenata biti će razlog zabrane
prometa, izuzimanja zatečene robe i sankcioniranja osoba zatečenih u
obavljanju nezakonitih radnji.


Ravnatelj