Izmjene proračuna za 2006. i usvajanje općinskog proračuna za 2007 godinu

Izmjene proračuna za 2006. i usvajanje općinskog proračuna za 2007 godinu

Izmjene proračuna za 2006. i usvajanje općinskog proračuna za 2007 godinu

0

 

U četvrtak 21.12.2006. godine s početkom u 10,00 sati održat će se 32. sjednica Općinskog vijeća Široki Brijeg. Sjednica će se održati u vijećnici Općinskog vijeća.

 

 

Za sjednicu se predlaže s l i j e d e ć i ….

 

D n e v n i r e d

1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća;

2. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o izmjeni Proračuna za 2006. godinu;

3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Proračuna za 2007. godinu;

4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke za izvršenje Proračuna za 2007. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Strategije razvitka općine Široki Brijeg za period 2006 – 2015. godine;

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća za 2007. godinu;

7. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke za dodjelu koncesije za javni linijski prijevoz osoba u Općini Široki Brijeg;

8. Razmatranje Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;

9. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o dodjeli na korištenje gradskog građevinskog zemljišta poduzeću ALMIS-Z d.o.o. Široki Brijeg;

10. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta MZ Kočerin;

11. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu STANKU PAVKOVIĆA iz Trna;

12. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.