PREDSTAVLJAMO
Home Gospodarstvo Javni oglas – zemljišta
Javni oglas – zemljišta

Javni oglas – zemljišta

0
0
  J A V N I  O G L A S o izlaganju  na javni uvid podataka  premjera i katastarskog klasiranja zemljišta   Oglašavaju se Popisne liste  zakatastarsku općinu  Vran, navedene u priloženoj tabeli, na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, web stranici, www.Tomislavgrad.gov.ba.  u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine.   Tabela  popisnih lista koje se dostavljaju javnim priopćenjem.   R.br. PL Nositelj prava Adresa 1 24 Bošnjak Andrije Jozo G. Crnač, Široki Brijeg 2 25 Bošnjak Nikole Ante G. Crnač, Široki Brijeg 3 26 Bošnjak Tome Ivan G. Crnač, Široki Brijeg 4 27 Bošnjak Tome Stipe G. Crnač, Široki Brijeg 5 32 i 33 Čuljak Ivana Ante Bogodol, Mostar 6 38 i 40 Džida Cvitan Veliki Ograđenik, Čitluk 7 38 i 40 Džida Ivana Zora Veliki Ograđenik, Čitluk 8 50 Gagro Andrije Jago Brotnjo, Čitluk 9 51 i 52 Gagro Ivana Jure Brotnjo, Čitluk 10 52 Gagro Ivana Veselko Brotnjo, Čitluk 11 53 Gagro Iva Brotnjo, Čitluk 12 57 Mate Kvesić Kočerin, Široki Brijeg 13 62 Luburić Jure Božo Donji Ograđenik, Čitluk 14 62 i 63 Luburić Jure Ivan Donji Ograđenik, Čitluk 15 67 i 68 Ljubrić Andrije Veronika G. Crnač, Široki Brijeg 16 68, 70 i 71 Ljubić Grge Marko G. Crnač, Široki Brijeg 17 69 Ljubić Ante Mate G. Crnač, Široki Brijeg 18 69 Ljubić Joze Ilija G. Crnač, Široki Brijeg 19 72 Ljubić Šimuna Ivan G. Crnač, Široki Brijeg 20 79 Miletić Mate Martin Veliki Ograđenik, Čitluk 21 98 Odak Andrije Andža Brotnjo, Čitluk 22 102 Odak Ivana Jozo Donji Ograđenik, Čitluk 23 122 Šarac Pero Radišići, Ljubuški 24 130 Zelenika Stipe Mate Gornji Ograđenik, Čitluk          Pozivaju se upisani nositelji prava na zemljištu u popisnim listama iz Tabele kao i njihovi pravni sljednici da u  postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran, izvrše uvid pred Povjerenstvom za izlaganje podataka te dostave pravovaljane isprave na temelju kojih se na nedvojben način mogu utvrditi njihova prava na nekretninama (ugovori, pravomoćne sudske odluke, odluku nadležnog organa),   MJESTO I VRIJEME IZLAGANJA Preuzimanje PL kao i javni uvid će se vršiti u prostorijama   Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, Ul. Mijata Tomića br. 108,  Ured br. 15. Radno vrijeme Povjerenstva za izlaganje podataka bit će od 8,30 h do 15,00 h svakog radnog dana. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/356-415.        Korisnici zemljišta, odnosno nasljednici istih,  dužni su ponijeti sa sobom osobne isprave, ili pak pravomoćna Rješenja o nasljeđivanju, koja dokazuju pravni slijed. Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe s područja Općina: Ljubuškog,  Širokog Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada, ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i  web stranicama svih gore navedenih općina.  Prostor koji obuhvaća K.O. Vran je prikazan na karti koja je satstavni dio ovoga oglasa.                                                                                                                                                                   Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne                                       poslove i katastar nekretnine

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA