Javni oglas – zemljišta

Javni oglas – zemljišta

Javni oglas – zemljišta

0

  J A V N I  O G L A S

o izlaganju  na javni uvid podataka  premjera i katastarskog klasiranja zemljišta

 

Oglašavaju se Popisne liste  zakatastarsku općinu  Vran, navedene u priloženoj tabeli, na oglasnoj ploči općine Tomislavgrad, web stranici, www.Tomislavgrad.gov.ba.  u vremenu od 16.01.2017.g do 31.01.2017. godine.

 

Tabela  popisnih lista koje se dostavljaju javnim priopćenjem.

 

R.br.
PL
Nositelj prava
Adresa
1
24
Bošnjak Andrije Jozo
G. Crnač, Široki Brijeg
2
25
Bošnjak Nikole Ante
G. Crnač, Široki Brijeg
3
26
Bošnjak Tome Ivan
G. Crnač, Široki Brijeg
4
27
Bošnjak Tome Stipe
G. Crnač, Široki Brijeg
5
32 i 33
Čuljak Ivana Ante
Bogodol, Mostar
6
38 i 40
Džida Cvitan
Veliki Ograđenik, Čitluk
7
38 i 40
Džida Ivana Zora
Veliki Ograđenik, Čitluk
8
50
Gagro Andrije Jago
Brotnjo, Čitluk
9
51 i 52
Gagro Ivana Jure
Brotnjo, Čitluk
10
52
Gagro Ivana Veselko
Brotnjo, Čitluk
11
53
Gagro Iva
Brotnjo, Čitluk
12
57
Mate Kvesić
Kočerin, Široki Brijeg
13
62
Luburić Jure Božo
Donji Ograđenik, Čitluk
14
62 i 63
Luburić Jure Ivan
Donji Ograđenik, Čitluk
15
67 i 68
Ljubrić Andrije Veronika
G. Crnač, Široki Brijeg
16
68, 70 i 71
Ljubić Grge Marko
G. Crnač, Široki Brijeg
17
69
Ljubić Ante Mate
G. Crnač, Široki Brijeg
18
69
Ljubić Joze Ilija
G. Crnač, Široki Brijeg
19
72
Ljubić Šimuna Ivan
G. Crnač, Široki Brijeg
20
79
Miletić Mate Martin
Veliki Ograđenik, Čitluk
21
98
Odak Andrije Andža
Brotnjo, Čitluk
22
102
Odak Ivana Jozo
Donji Ograđenik, Čitluk
23
122
Šarac Pero
Radišići, Ljubuški
24
130
Zelenika Stipe Mate
Gornji Ograđenik, Čitluk
        

Pozivaju se upisani nositelji prava na zemljištu u popisnim listama iz Tabele kao i njihovi pravni sljednici da u  postupku izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Vran, izvrše uvid pred Povjerenstvom za izlaganje podataka te dostave pravovaljane isprave na temelju kojih se na nedvojben način mogu utvrditi njihova prava na nekretninama (ugovori, pravomoćne sudske odluke, odluku nadležnog organa),

 

MJESTO I VRIJEME IZLAGANJA

Preuzimanje PL kao i javni uvid će se vršiti u prostorijama   Službe za geodetske poslove, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, Ul. Mijata Tomića br. 108,  Ured br. 15.

Radno vrijeme Povjerenstva za izlaganje podataka bit će od 8,30 h do 15,00 h svakog radnog dana. Informacije se mogu dobiti na broj telefona 034/356-415.       

Korisnici zemljišta, odnosno nasljednici istih,  dužni su ponijeti sa sobom osobne isprave, ili pak pravomoćna Rješenja o nasljeđivanju, koja dokazuju pravni slijed.

Budući da su u popisnim listama evidentirani nositelji prava osobe s područja Općina: Ljubuškog,  Širokog Brijega, Mostara, Posušja, Čitluka i Tomislavgrada,

ovaj oglas biti će objavljen na oglasnim pločama i  web stranicama svih gore navedenih općina.  Prostor koji obuhvaća K.O. Vran je prikazan na karti koja je satstavni dio ovoga oglasa.

                                                       

                                                                                                          Služba za geodetske poslove, imovinsko-pravne

                                      poslove i katastar nekretnine