JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE

0

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE u okviru projekta „CREDO Hercegovina" financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela grantova iz Razvojnog fonda mikro, malim i srednjim poduzećima i općinama u regiji Hercegovina i to u maksimalnom iznosu od:

18,000,00 KM za mikro, mala i srednja poduzeća i

40,000,00 KM za općine

Gore navedeni iznosi predstavljaju grant sredstva (subvencije)
s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti
predloženog projekta.

Ukupan proračun osiguran za dodjelu grantova
unutar ovoga javnog poziva je 450.000,00 KM za MSP-a i 160.000,00 KM za
općine/opštine).

II. KORISNICI PROJEKTA

Kroz ovaj projekt
REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih
poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom
i to: Metal, Turizam, Plastika i guma, Proizvodnja sira,
Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekata za
dodjelu grantova su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na
području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica,
Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje,
Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići,
Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz
uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika kao i navedene
općine za prihvatljive aktivnosti navedene u projektnoj dokumentaciji.

Svi predloženi projekti biti će procjenjivani na osnovu kriterija koji se odnose na:

Prihvatljivost podnositelja prijedloga,
Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se mogu odobriti subvencije,
Kvalitetu projektnih aktivnosti,
Broj novih radnih mjesta,
Postotak sufinanciranja podnositelja prijedloga.

REDAH
će provesti odabir potencijalnih korisnika prema rang listi evaluiranih
prijavljenih projekata do isteka sredstava osiguranih ovim pozivom,
koristeći ciljeve projekta kao prioritete:

– povećanje konkurentnosti;

– stvaranje novih radnih mjesta;

– zadržavanje postojećih radnih mjesta.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uvjeti za prijavu kao i kompletna projektna dokumentacija dostupna je na web portalu www.ric.redah.ba

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Kompletnu
projektnu dokumentaciju trebate dostaviti najkasnije do 16.04.2012.,
prema pravilima objavljenim u priručniku, na sljedeću adresu poštom ili
osobno:

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Projekt CREDO Hercegovina, Javni poziv za dodjelu sredstava Razvojnog fonda

Kategorija prijavljenoga (MSP ili općina/opština)

Bulevar narodne revolucije br. 17,

88 000 Mostar