Jordani u franjevačkoj galeriji

Jordani u franjevačkoj galeriji

Jordani u franjevačkoj galeriji

0

fg

Dragica Cvek Jordan i njen suprug Vasilije Jordan ovih dana izlažu u franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu.

Mladenka 55x45 cm

Dragica Cvek Jordan rođena je u Trnavi (Moslavina) 1940. godine. Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Zagrebu (kod Miljenka Stančića). Djela joj se nalaze u mnogim privatnim zbirkama. Živi i radi u Zagrebu.

 

 

 

 

Fotograf 24x30

VASILIJE JOSIP JORDAN rođen je u Zagrebu 1931. godine. Završio je Akdemiju likovnih umjetnosti u Zagrebu (kod K. Hegedušića i Lj. Babića). Profesor je na ALU u Zagrebu. Djela mu se nalaze u mnogim privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu. NJihov sin Martin Jordan svira cello u poznatom Zagrebačkom kvartetu.