Kićenje Bora 2000. godine

Kićenje Bora 2000. godine

Kićenje Bora 2000. godine

0

Povorka sa limenom glazbom i plesačima kreće od ‘gradske skupštine’.
Uz hercegovački etno, biti će okićen bor na trgu ispred robne kuće.
Ovaj dogadjaj prethodi božićnim manifestacijama u Širokom Brijegu.