Klapa Dobrkovići – Bliže o Bože moj

Klapa Dobrkovići – Bliže o Bože moj

Klapa Dobrkovići – Bliže o Bože moj

0

Klapa Dobkovići – Bliže o Bože moj
Lijepa izvedba pjesme Bliže o Bože moj, snimljena u crkvi u Dobrkovićima.