Kočerin: Humanitarna akcija za Majčino selo u Međugorju

Kočerin: Humanitarna akcija za Majčino selo u Međugorju

Kočerin: Humanitarna akcija za Majčino selo u Međugorju

0

majcino-seloKočerin – Naša župa organizira humanitarnu akciju za Majčino selo u Međugorju.

Prikuplja se isključivo hrana: krompiri, kapula, luk, mrkva, kupus. itd… Također se prikupljaju i kućne potrepštine: mlijeko, ulje, brašno, deterdženti…

Ako netko želi dati i novčani prilog, može to učiniti.

Majčino selo u Međugorju je ustanova koja se brine za osobe na rubu, napuštenu djecu, razne ovisnike ili osobe u kojoj drugoj nevolji.
Pozivamo sve župljane, i sve one koji prate ovu stranicu, da se odazovu i ublaže nevolje ovim potrebnim osobama.

Akcija će se održati u ponedjeljak 3. listopada 2011. Mole se župljani da robu dovezu na Kočerin (u garažu kod župne kuće) ili Ljubotiće kod kapije (ulaza u crkveno dvorište), u vremenu od 7 do 11 sati.

Unaprijed hvala.

www.kocerin,info

 

 O osnivaču Majčinog sela – Fra Slavko Barbarić, ofm
(Ordo fratrum minorum – red male braće)

fr.slavko1.jpg11.3.1946. – Rođen u Dragićini (¾upa Čerin) kao sin Marka i Luce r. Stojić.
Osnovnu školu završio je u Čerinu, a gimnaziju u Dubrovniku.

14.7.1965. – Stupio u Franjevački red u samostanu Humac.

17.9.1971. – Polo¾io svečane zavjete na La Verni, Italija.

19.12.1971. – Zaređen za svećenika u Reutte (Austria)
Nakon toga studira teologiju u Visokom, Sarajevu, Grazu i Freiburgu. U Grazu posti¾e magistrat.

1973.-78. – Pastoralni rad u ¾upi Čapljina (Hercegovačka provincija)

1978.-82. – Nastavak studija u Freiburgu.
Ondje završava svoj postdiplomski studij i posti¾e doktorat iz religiozne pedagogije i titulu psihoterapeuta.

1982.-84. – U slu¾bi studentskog kapelana u Mostaru
U Mostaru je vodio molitvene seminare kod školskih sestara franjevki u Bijelom polju blizu Mostara. Radi njegovog plodnog rada s mladima i zbog molitvenih seminara koje su studenti izvanredno prihvatili, komunističke vlasti su ga započele proganjati.

1982.-2000. – Rad u Međugorju
Zahvaljujući poznavanju glavnih svjetskih jezika i pored obaveza u ¾upama u kojima je djelovao, fra Slavko je s hodočasnicima u Međugorju radio neumorno zapravo već od svog povratka sa studija 1882. godine.

1983.-85. – Slu¾beni premještaj u Međugorje

1985.-88. – Premještaj u Blagaj
Na zahtjev biskupa ®anića 1985., premješten je u ¾upu Blagaj (blizu Mostara) gdje je bio ¾upni vikar.

1988.-91. – Premješten na Humac (Ljubuški)
Imao je slu¾bu pomoćnika učitelja novaka i ¾upnog kapelana.

1991.-2000. – Vrijeme u Međugorju
Početkom rata u BiH, kada su svi stariji fratri otišli u Tučepe kao prognanici, na usmeno odobrenje pokojnog fra Drage Tolja, ondašnjeg provincijala, fra Slavko je ostao u Međugorju.

24.11.2000. – Rodio se u nebu
Umro je u 15.30 sati. Nakon završene pobo¾nosti Kri¾nog puta, kojega je svakoga petka obično predvodio na Kri¾evcu za ¾upljane i hodočasnike, osjetio je bolove. Sjeo je na kamen, ubrzo legao na zemlju, izgubio svijest i dušu predao Gospodinu.

 

Čovjek pisane riječi

Knjige:
"Molite srcem"
"Daj mi svoje ranjeno srce"
"Slavite misu srcem"
"U školi ljubavi"
"Klanjajte se mome Sinu srcem "
"S Isusom i Marijom uz Golgotu prema uskrsnuću"
"Molite zajedno radosna srca"
"Majko vodi nas miru"
"Slijedi me srcem"
"Razgovori"
"Postite srcem".
Ove su knjige prevedene na dvadesetak jezika i više od 20 milijuna kopija je tiskano diljem svijeta.

Objavljivao je, također, i članke u različitim revijama; uređivao je "Bilten svetog Franje" u Čapljini, surađivao u "Kršnom Zavičaju", "Glasu Mira" i na radiopostaji "Radio Mir" Međugorje.

 

Čovjek otvoren za drugog!

Zbog velikih stradanja u ratu utemeljio je i vodio "Majčino selo", ustanovu za odgoj i skrb.

Pomagao je u radu s ovisnicima o drogama iz zajednice "Cenacolo"

Osnovao je i dva fonda "Fond djeci poginulih branitelja u domovinskom ratu" i "Fond prijatelja talenata", za pomoć mladim studentima, na koje se trudio usmjeriti novčanu pomoć pristiglu od dobročinitelja iz cijeloga svijeta.