Široki Brijeg – Kulturni život vol.1

Široki Brijeg – Kulturni život vol.1

Široki Brijeg – Kulturni život vol.1

0

Svibanj 19, 2001.

Nakon realisticnih clanaka u Vecernjem o kulturno zabavnom životu u Širokom Brijegu može se zakljuciti, koncerti mladih umjetnika glazbene škole su jedino svjetlo kulture u Širokom. Naime, mladi talenti koji tiho uce, muziciraju jedine su vrijednosti koje ce ostati i stvarati baš u Širokom Brijegu. Akademija likovnih umjetnosti koja je zanimljiva kolonija mladih slikara , graficara i kipara ne može pokazati sve svoje vrijednosti zbog manjka sluha za studente, tj. jedan prostor – galeriju (pored franjevacke galerije) gdje bi izložbe trebale biti barem jedanput mjesecno.