O B A V I J E S T O NABAVI ROBE

0

registratoriI.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA
NAZIV: Općina Široki Brijeg

ADRESA: Ul. fra Didaka Buntića 11. – 88 220 ŠIROKI BRIJEG

INDENTIFIKACIJSKI

BROJ: 4272082230003

LOT-1 – Predmet ugovora je sukcesivna nabavka lož-ulja za 2007/08. godinu.

LOT-2 – Predmet ugovora je sukcesivna nabavka uredskog materijala za 2008. godinu..

više na www.sirokibrijeg.ba