ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

0

Široki Brijeg – Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća dopunjen je sa dvije točke i to:
– Suglasnost Općinskog vijeća, Općinskom načelniku, za potpisivanje Ugovora o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. i
– donošenje Deklaracije o osudi i neprihvatljivosti plakatiranja u sklopu crkvenog i samostanskog prostora Svetišta u Širokom Brijegu.

Prije prelaska na dnevni red sjednice svečano je prisegnuo Rade Šakić vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak, na mjesto vijećnika Vlade Ivankovića koji je podnio ostavku.

Općinsko vijeće je većinom glasova (HDZ BiH, HDZ 1990, HSP Ðapić-dr. Jurišić) dalo suglasnost Općinskom načelniku za potpisivanje Ugovora o preuzimanju osnivačkih i vlasničkih prava nad Radiotelevizijom Herceg-Bosne d.o.o. u iznosu od 6,45 % udjela.
deklaracija_ne_plakatimaJednoglasno je donesena Deklaracija o osudi i neprihvatljivosti plakatiranja u sklopu crkvenog i samostanskog prostora Svetišta u Širokom Brijegu. Donošenju ove deklaracije prethodio je Dopis župnika Župe Široki Brijeg fra Stipe Biške, Općinskom vijeću, u kojem se navodi da se posljednjih godina za devetnicu pojave plakati izlijepljeni u području Svetišta na Širokom Brijegu.

 

Jednoglasno je donesena Odluka o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija općine Široki Brijeg i Odluka o prihvaćanju kredita Europske kreditne banke za projekt vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH, u iznosu cca 5,8 milijuna KM.

 

 thumb_rhb_bih_karta_s_frekvencija

Većinom glasova (HDZ BiH, HDZ 1990, HSP Ðapić-dr. Jurišić) donesena je Odluka o sufinanciranju javnog linijskog prijevoza u općini Široki Brijeg za učenike osnovnih i srednjih škola. Pomoćnik načelnika Dalibor Markić naveo je razloge za donošenje ove odluke, a kao osnovni razlog je naveo nedostatak financijskih sredstava da se postojeća odluka o besplatnom prijevozu učenika i dalje provodi. Vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak Ivan Šakota je istaknuo da novaca za prijevoz učenika ima i da treba i dalje nastaviti sa provedbom Odluke o besplatnom prijevozu učenika. Vijećnik Pero Kožul iz HDZ-a BiH je napomenuo da je stvarno punjenje proračuna oko 65% i da je to još jedan razlog da se postojeća Odluka ne može provoditi. „Ja, klub vijećnika HDZ-a BiH, a mislim i ostali klubovi vijećnika ćemo se i dalje zalagati za besplatan prijevoz učenika, ali kada se za to stvore uvjeti. Ovo je dobra odluka i sada je karta jeftinija za I, II i III zonu u usporedbi sa Odlukom o sufinanciranju prijevoza učenika iz 2007. godine i javnost treba znati da svi oni koji imaju troje, četvero i više djece plaćat će iznos jedne pune karte ili dvije karte po sadašnjem cjeniku", rekao je između ostalog Miro Kraljević

Općinski načelnik. Vijećnici su usvojili Odluku o usuglašavanju sjedišta, skraćenog naziva, oblika pečata i djelatnosti i Statut JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg, Odluku o usuglašavanju djelatnosti i Statut JKP Čistoća d.o.o. Široki Brijeg, Statut JP Veterinarska stanica d.o.o. Široki Brijeg i Odluku o usuglašavanju djelatnosti i Statut JP Radio postaje Široki Brijeg d.o.o. Usvojeno je Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist: GOJKA VUKOJE sina Ivana iz Ljubotića, VEDRANE HRKAĆ kći Peje iz Širokog Brijega, BRANKA ĆORIĆA sina Grge iz Donjeg Graca i JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Široki Brijeg. Imenovano je Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća na području općine Široki Brijeg u sastavu: Pero Kožul, predsjednik i članovi fra Miljenko Stojić, fra Ante Marić, Gojko Jelić, Ivo Slišković-Puja, Marko Martinović, Božo Zovko – Botana, Eugen Zeljko i dr.sc. Mile Lasić.

Mate Zadro je podnio Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Široki Brijeg za razdoblje od 1.1. do 30.6.2009. godine. U zadnjoj točki dnevnog reda Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi predsjednik Etičke komisije Josip Kožul je podnio Izvješće sa 2. sjednice Etičke komisije i između ostalog istaknuo nedolično ponašanje pojedinih vijećnika kao i primjere kršenja odredbi etičkog kodeksa napuštanjem sjednica Općinskog vijeća, neprimjerenim dobacivanjem u tijeku sjednice i neprimjerenim odijevanjem pojedinih vijećnika. U zadnjoj točki dnevnog reda u raspravi su sudjelovali i Ivo Jurilj, Ruža Sopta, Blagica Slišković i dr. Pavao Čolak.
www.sirokibrijeg.ba

www.rtv-hb.com