OTVORENO PISMO HRVATSKIH STUDENATA U BIH i RH, HRVATSKIM POLITIČKIM STRANKAMA u BiH

OTVORENO PISMO HRVATSKIH STUDENATA U BIH i RH, HRVATSKIM POLITIČKIM STRANKAMA u BiH

OTVORENO PISMO HRVATSKIH STUDENATA U BIH i RH, HRVATSKIM POLITIČKIM STRANKAMA u BiH

0

 

U RH i BIH djeluju desetci hrvatskih studentskih udruga i udruga mladih. Budući da u istim udrugama mnoštvo pojedinaca budno prati događanja koja se tiču organiziranog podrivanja akademskog ugleda od strane službene politike, od istih pojedinaca iz tih udruga kao i onih koji se nalaze van svih udruga tražili smo da podrže sljedeći proglas što je naišlo na ogroman odziv jer su isti spriječeni oglasiti se kroz tijela matičnih udruga budući da Statuti istih zabranjuju bilo kakvu političku djelatnost.

 

Nakon višetjedne konzultacije sa hrvatskim studentima iz preko 14 različitih udruga u BIH i RH te iz 7 različitih gradova u BIH i RH, Poskok – studentski pokret za društvenu dekontaminaciju uz podršku:

Hercegovačkih studenata u Zagrebu
Bosanskih studenata u Zagrebu
Studenata Posavine
Studenata sa Sveučilišta u Mostaru
Zajednice studenata Livna
Ramskih studenata
Kluba hercegovačkih studenata grada Splita
Kluba hrvatskih studenata u Sarajevu
Hercegovačkih studenata u gradu Dubrovniku
Bosanskih i hercegovačkih studenata grada Osijeka
Studenata iz BiH u Varaždinu

te mnoštva drugih, okupljenih u raznim kulturnim, nevladinim, omladinskim i sličnim organizacijama koji su nam uputili nedvosmislenu podršku upućuje: više <<