PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

0

hrvat_intelek_zborUpravno vijeće Hrvatskog intelektualnog zbora u Bosni i Hercegovini razmotralo je položaj Hrvata u BiH, te zaključilo:

 

 

 

• I pored ustavne proklamiranosti, položaj hrvatskog naroda u BiH je veoma težak, a uzrok tomu je, pored ostalog, i neodgovarajuće, nefunkcionalno i neodrživo dvoentitetsko ustavno-pravno uređenje BiH, koje se posebno odražava na loš i nezavidan položaj hrvatskog naroda.

• Vijeće je zaključilo da se predstavnicima hrvatskog naroda u tijelima vlasti na svim razinama u BiH uputi poziv i ukaže na težak položaj Hrvata, te da se moraju posebno angažirati u budućim ustavnim promjenama, kako bi hrvatski narod u BiH bio stvarno i potpuno jednakopravan s druga dva konstitutivna naroda.

• Vijeće smatra da buduće ustavno-pravno uređenje BiH mora biti utemeljeno na načelima konsocijacijske demokracije po uzoru na švicarski model, što zahtijeva, više nego do sada, angažiranje stručnog potencijala hrvatskog naroda.

UPRAVNO VIJEĆE HIZ U BIH