Radionica o jačanju uloge žena u javnom i političkom životu BiH

Radionica o jačanju uloge žena u javnom i političkom životu BiH

Radionica o jačanju uloge žena u javnom i političkom životu BiH

0

usaid_and_eu_councilVijeće Europe i USAID misija u Bosni i Hercegovini provode projekt "Jačanje uloge žena i mladih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini" s ciljem da žene i mladi preuzmu aktivnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu, te da podignu svijest o važnosti uloge žena u javnom i političkom životu. S ciljem informiranja i daljnjeg motiviranja žena o važnosti njihove uloge u kreiranju boljeg životnog, društvenog i političkog okruženja, Vijeće Europe i USAID misija u BiH organiziraju radionicu:

„Kako osnažiti učešće žena u javnom i političkom životu?" koja će se održati u prostorijama Osnovne škole u selu Polog, općina Mostar, u nedjelju, 17. 6. 2012. g. u 19 sati.

 

Aktivnosti planirane projektom uključuju organiziranje
predavanja i radionica za žene na području cijele Bosne i Hercegovine, u
svrhu motiviranja žena da preuzmu aktivnu ulogu na lokalnim izborima,
kao biračice i kandidatkinje.

KOORDINATORICA PROJEKTA

Nikica Kraljević, mag.pol.