Sa znastveno – stručnog skupa: Franjevci i glazbena baština crkve i samostana na Širokom Brijegu

Sa znastveno – stručnog skupa: Franjevci i glazbena baština crkve i samostana na Širokom Brijegu

Sa znastveno – stručnog skupa: Franjevci i glazbena baština crkve i samostana na Širokom Brijegu

0

 

(odlomak)….Godine 1844. hercegovački franjevci se odjeljuju od bosanskih i svoj svećenički pomladak prevode iz Kreševa u Čerigaj, a već 1848. godine useljavaju u novosagradjeni samostan na Širokom Brijegu. Odmah osnivaju i školu. Zbog profesorskog kadra nisu mogli imati sve školske predmete, ali glazbu, odnosno pjevanje, imali su od samog osnutka škole 1844. pa do njezina dokinuća 1945. godine. Na početku je bila samo pouka u pjevanju (najvećim dijelom u gregorijanskom) a ne u sviranju, jer prvo glazbalo koje se spominje uopće u ovim krajevima u to vrijeme (osim narodnih glazbala: gusle, svirale, diple itd. jest jedan stari violin od bosanskog franjevca fra Grge Kotromanovića i taj jedini bio je dotrajao i nije bio za upotrebu.
Fra Stanko Mabić