Široki Brijeg: Kako vlada Vlada ŽZH

Široki Brijeg: Kako vlada Vlada ŽZH

Široki Brijeg: Kako vlada Vlada ŽZH

0

Široki Brijeg – Priopćenje za javnost sa 25. sjednice Vlade
Petak, 27 Studeni 2015 08:13

U četvrtak 26. studenoga 2015. godine u Širokom Brijegu je održana 25. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke, na kojoj je Vlada, između ostaloga, utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, te isti uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.


VIŠEGODIŠNJI ŠUMSKI NASADI – KOČERIN – POSUŠJE

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za II. kvartal 2015. godine.
Također, Vlada je donijela Uredbu o prestanku rada Agencije za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela sljedeće odluke: Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada (Širića brig – Posušje);
Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada (Kočerin – Široki Brijeg);
Odluku o odobravanju sredstava predviđenih konačnom listom programa za dodjelu sredstava nakon provedenog Javnog poziva za projekte – programe kulture za 2015. godinu;
Odluku o odobravanju sredstava predviđenih konačnom listom programa za dodjelu sredstava nakon provedenog Javnog poziva za programe iz športa za 2015. godinu;
Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2015. godinu te Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2015. godine.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke;
Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke;
Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava, kao i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja kapitala Županije Zapadnohercegovačke.
vrelo http://www.vladazzh.com/