Sjećanje na Vukovar

Sjećanje na Vukovar

Sjećanje na Vukovar

0

 

Posvećeno Ivanu Sliškoviću (Bože),

Mokro, Široki Brijeg – 1927., Vukovar – 1994.