Home Tag "3. branding conference"

3. Branding conference

Sarajevo – Završena je 3.branding konferencija na kojoj se većina interkacija među govornicima zasnivala na unaprijeđenju odnosa izmedju klijenta – agencije – medija a sve u korist potrošača. ALI, MOŽE TO I BOLJE