Home Tag "antika staklo"

GLAMOČ: PRONAÐENI OSTACI VEĆEG ANTIČKOG OBJEKTA, RIMSKI NOVAC, RIMSKO STAKLO…

Ostaci većeg antičkog objekta iz III-IV stoljeća nove ere, do sada iskopanih dimenzija 10X12 metara, zatim arhitektonski ulomci, rimski novac i rimsko staklo pronađeni su na lokalitetu Crkvina kod sela Halapić, u općini Glamoč. Do ovog otkrića došao je stručni tim Zemaljskog muzeja pod vodstvom mr. Adnana Busuladžića, kojem se pridružila i ekspert Muzeja Banja […]