Home Tag "geodezijahercegovina"

Dva nova fakulteta u Širokom Brijegu?

ŠIROKI BRIJEG – Postoji mogućnost da Široki Brijeg uskoro, uz Akademiju likovnih umjetnosti mostarskog Sveučilišta, dobije i odjele Geotehničkog fakulteta te fakulteta Tehničko-gospodarske logistike i proizvodnog strojarstva Sveučilišta u Zagrebu, odnosno varaždinskog Veleučilišta. Ovih dana iznova je oživljena ta inicijativa pokrenuta prije nekoliko godina, a u Širokom Brijegu bi se na spomenutim fakultetima obrazovali inženjeri […]