Home Tag "Javni poziv za finamciranje"

Javni poziv za financijske potpore

Zagreb – Objavljen 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu