Home Tag "kino borak"

Kino Borak: ćelava pjevačica – Premijere u kazalištu…

Ćelava pjevačica;  petak 19.05.2000. Izvodi kazališna trupa gimnazije Fra Dominik Mandić iz Širokog Brijega   Važno je zvati se gimnazijalac; …izvodi kazališna trupa gimnazije iz Mostara…17.05.2000.