Home Tag "naivna umjetnost drvo"

Baba Penavuša – FOTO 2

Nakon 30 godina iz Amerike stigle fotografije Babe Penavuše. Pogledajte širokobriješku veliku umjetnicu Babu Penavušu i njene radove. Dosad neobjavljene fotografije su nakon 30 godina iz SAD-a stigle do nas – da ih podijelimo čitateljima. Autor fotografija je Miljenko Barbarić koji je osamdesetih godina bio fotograf u nekoliko poznatih tiskovina.