Home Tag "šimunić"

FIFA – HNS: Hrvati su bili manjina 1941. godine

Da su stvari otišle potpuno u političkom smjeru razvidno je i nakon što se pročita paragraf 8 obrazloženja. U njemu gospodin Lituchy „dokazuje“ FIFI da su Hrvati za vrijeme NDH na današnjem teritoriju Republike Hrvatske bili manjina i da su tamo živjeli „millions of Serbs, Jews and Roma“. Taj profesor ponavlja tisuću puta izrečene i […]