Home Tag "svijećnica kalandora"

SVIJEĆNICA – KALANDORA – Prikazanje u hramu

Utorak, 01. veljače 2011. 15:01 «Na blagdan Svih svetih 1943. sa ostalim kolegama našao sam se u velikom Lageru u jednom žalosnom stanju. Pod snježnim nebom nas je okupio kapelan Marcolini na svetu Misu i čitao nam Evanđelje Blaženstava. Čitao je polako i bez komentara pod punim pogledom stražara sa okolnih stražarnica i sa uperenim […]