Uprava za inspekcijske polove

Uprava za inspekcijske polove

Uprava za inspekcijske polove

0

PRIOPĆENJE POVODOM NAPADA

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

-UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE-

Broj: 16-01-22-1890/10
Široki Brijeg, 26.07.2010. godine


Predmet: Priopćenje za javnost


Najoštrije osuđujemo napad na županijske inspektore koje su u subotu 24.07.2010. godine prilikom obavljanja redovitog inspekcijskog nadzora ometali, vrijeđali, prijetili i fizički napali vidno alkoholizirani gosti i otac vlasnice ugostiteljskog objekta „Piramida" Široki Brijeg.

Budući da se radi o napadu na službenu osobu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, tražimo od mjerodavnih institucija žurno postupanje i najoštrije kažnjavanje počinitelja ovog kaznenog djela.

Nažalost moramo istaknuti činjenicu da ovo nije prvi slučaj napada na inspektore prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora.

Unatoč tome možemo potvrditi da će Uprava za inspekcijske
poslove Županije Zapadnohercegovačke nastaviti sa planiranim i redovitim
aktivnostima na terenu u cilju otkrivanja i sankcioniranja eventualnih
nezakonitosti u radu subjekata nadzora.


Ravnatelj

Uprava za inspekcijske poslove ŽZH