Vlatko Ćavar

Vlatko Ćavar

Vlatko Ćavar

0

Vatko Ćavar

Rodjen u Mostaru. Diplomirao na ALU u Širokom Brijegu, odsijek kiparstvo.

Široki Brijeg, tel. +387 39 705 246,

adresa: Radalj 31, 20356 Klek Croatia
na pravom putu, 1997. kombinirana tehnika, 59 cm.

Vatko Ćavar

Rodjen u Mostaru. Diplomirao na ALU u Širokom Brijegu, odsijek kiparstvo.

Široki Brijeg, tel. +387 39 705 246,

adresa: Radalj 31, 20356 Klek Croatia

na pravom putu, 1997. kombinirana tehnika, 59 cm.
ko to tamo pjeva, 2001. gips, poliester, 132 cm.
murva, 1998. drvo, 14 cm.
preponaš, 1998. kombinirana thnika, 26 cm.
preponaš, 1998. kombinirana thnika, 26 cm.
birds family, 1997. drvo, 21 cm.
smiling sculpture, 2001. poliester, 98 cm.
dokle ovako, 1999. kombinirana tehnika, 59 cm.
dokle ovako, 1999. kombinirana tehnika, 59 cm.
dokle ovako, 1999. kombinirana tehnika, 59 cm.
opet se bodemo, 1999. kombinitrana tehnika, 220cm, detalj
 

Široki Brijeg, tel. +387 39 705 246,

adresa: Radalj 31, 20356 Klek Croatia