ZAHVALA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA USPJEŠNO PROVEDENU HUMANITARNU AKCIJU

ZAHVALA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA USPJEŠNO PROVEDENU HUMANITARNU AKCIJU

ZAHVALA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA USPJEŠNO PROVEDENU HUMANITARNU AKCIJU

0

Široki Brjeg – Javna ustanova Centar za socijalni rad Široki Brijeg prigodom božićnih blagdana i nastupajuće, nove 2013., zahvaljuje svima koji su na bilo koji način doprinijeli da i ova tradicionalna humanitarna akcija bude uspješna. Centar je i ove godine podijelio novčanu pomoć za 72 osobe i 110 obiteljskih paketa.

Akcija nebi bila uspješna da nije bilo poduzetnika Širokoga Brijega, koji se svake godine odazivaju na akciju. u prvome redu to su: MCI, MADNEKS,MEPAS, SUTON TISAK, ATACO, LUKAS TP NAKIĆ, TE SJEMENARNA BOŠNJAK, PRESAL KNEŠPOLJE, PRIMORKA, WILLIAMS, BOMA, ALPINA KOMERC, A3, VIBAR, MEÐUNARODNO KUMSTVO DJETETA, FAMA, DALMACIJAVINO, ROLORAD, POTOK, LOGOTIP, ALDI, LJEKARNA MIRJANA, PODRAVKA i KRAŠ.


Posebnu zahvalnost Centar upućuje stanarima zgrade u ulici Matije
Gupca 10b, koji su ustupili prostor za skladištenje donacija, Radio
postaji Široki Brijeg i svim medijima koji su popratili ovu akciju, te
nekolicini građana, koji se osobno odazivaju na akciju. Svi oni su na
svoj način su doprinijeli da oni koji su se našli u stanju socijalne
potrebe osjete da nisu napušteni, da ima netko na koga mogu računati i
upravo zato Centar za socijalni rad Široki Brijeg se svima njima
zahvaljuje i želi im svako dobro za Božićne blagdane i uspješnu, na
zadovoljstvo svih, Novu 2013.godinu. HVALA SVIMA!

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ŠIROKI BRIJEG