Izložba umjetničkih studentskih radova i panel diskusija o djeci i obrazovanju

Izložba umjetničkih studentskih radova i panel diskusija o djeci i obrazovanju

Izložba umjetničkih studentskih radova i panel diskusija o djeci i obrazovanju

0

1

3

4

5

6

7

8

9

10Široki Brijeg, 18. 02. 2015. – EU info centar u BiH je u saradnji sa Akademijom likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu 18.2. organiziralo izložbu umjetničkih radova studenata na temu djeca i obrazovanje. Nakon otvaranja izložbe, posjetitelji su imali priliku učestvovati u panel diskusiji o EU programima u oblasti obrazovanja.
Pozdravljajući prisutne, Stjepan Skoko, dekan Akademije likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu pohvalio je zalaganje i kreativnost studenata.
alu_siroki_brijeg_2015_finearts

2
Massimo Mina, šef Odjela operacija za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u Delegaciji EU u BiH istakao je važnost finansijske podrške Evropske unije sektoru obrazovanja u BiH. „Prema novim statistikama, 600 studenata i akademskih radnika iz BiH će moći iskoristiti mobilnost i dobiti iskustvo u drugoj zemlji, a BiH je deseti najveći korisnik sredstava iz programa Erasmus +, dok je čak prvi u nekim područjima i najveći,“ rekao je Mina, dodajući da je, od 2007. godine, sektor obrazovanja u BiH podržan kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 12,6 miliona eura.
Panelisti su predstavili rezultate projekata koje finansira EU u području obrazovanja. Boris Ćurković, vođa tima projekta „Poduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II“ i Viktorija Bošnjak, predstavnica Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta u Zapadno-hercegovačkom kantonu su predstavili rezultate pomenutog projekta, dok su savjetnica u UNICEF-u Dženana Šabić Hamidović i direktorica Centra za socijalni rad u Posušju Marinka Jukić predstavili rezultate projekta „Socijalna zaštita i socijalna inkluzija za djecu“.
Panel diskusija je naročito bila usmjerena na obrazovne sisteme u BiH i podršku u procesu njihove reforme.
EU info centar je pozvao četiri akademije likovnih umjetnosti u BiH da naprave umjetnička djela na temu kulturno i prirodno naslijeđe (Trebinje); voda i okoliš (Banja Luka); ljudska prava (Sarajevo); i djeca i obrazovanje (Široki Brijeg). Završna izložba radova studenata sve četiri akademije održat će se u Banjaluci. Komisija za odabir radova koja se sastoji od predstavnika četiri umjetničke akademije nagradit će po jednog pobjednika iz svake umjetničke akademije studijskom posjetom jednoj od najboljih evropskih umjetničkih akademija, Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu.
EU info centar je projekt koji finansira Evropska unija i ima za cilj povećanje razumijevanja bh. građana o EU, njenim institucijama, politikama i programima te o odnosima BiH i EU.
vrelo EU Info Centar u BiH