Izrada prostornog plana Općine Široki Brijeg

Izrada prostornog plana Općine Široki Brijeg

Izrada prostornog plana Općine Široki Brijeg

0

karta_plan_siroki_urbanizamŠiroki Brijeg – U Općinskoj vijećnici održana je 1. sjednica Savjeta za izradu Prostornog plana Općine Široki Brijeg. Na samom početku rada Savjeta za tehničkog tajnika izabran je Dragan Pavković dipl. inž. građevine. Na prijedlog predsjednice Savjeta Anita Putica Kutle usvojen je Poslovnik o radu Savjeta za izradu Prostornog plana Općine Široki Brijeg. Ovim Poslovnikom se utvrđuje postupak i način rada Savjeta za izradu Prostornog plana općine Široki Brijeg imenovanog od strane Nositelja pripreme za izradu Prostornog plana općine Široki Brijeg za period od 2009. do 2028. godine.

Za period do 2028. godine


Radi lakšeg i učinkovitijeg rada članovi Savjeta su u
ovisnosti od stručne kompetentnosti podijeljeni u radne grupe za
pojedine oblasti ili pitanja i to između ostalih i oblasti stanovništvo i
naseljena mjesta, gospodarske djelatnosti, energetske i
telekomunikacijske strukture, prometna infrastruktura, društvene
djelatnosti, poljoprivredna, šumska zemljišta i vodno gospodarstvo,
upravljanje otpadom i uređenje i zaštita okoliša. Savjet kojeg čine 33
člana iz svih sfera života od kulture, športa, zdravstva, gospodarstva,
predstavnika javnih poduzeća do sveučilišnih profesora i oblasti
obrazovanja će nastaviti s radom po navedenim oblastima. Nositelj
pripreme Nacrta Prostornog plana je Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša Općine Široki Brijeg.

www.sirokibrijeg.ba