ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

0

siroki_grbNakon dopune dnevnog reda za 8. sjednicu Općinskog vijeća sa točkom Razmatranje i usvajanje prijedloga zaključka o davanju suglasnosti Općinskog načelnika za kandidiranje projekta izgradnje gradske mrtvačnice prema Fondaciji za održivi razvoj, usvojen je Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća. U 2. točki dnevnog reda razmatrano je Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. Široki Brijeg. U raspravi su sudjelovali predsjednik Odbora za gospodarstvo, proračun i financije Frano Leko (NSRzB) koji je vijećnike upoznao sa stajalištima ovog Odbora, istovremeno izrazivši nezadovoljstvo sa odgovorima od strane predsjednika Nadzornog odbora Joze Mikulića koji je bio nazočan na sjednici Odbora.


Član Odbora Ivan Šakota (NSRzB) je ravnatelju Arapoviću postavio pitanje o sudskoj odluci, odnosno njenom provođenju po kojoj JP Veterinarska stanice treba izvršiti povrat sredstava tvrtci Lijanovići. Ravnatelj Arapović je odgovorio da je uložena apelacija i da će tek nakon odgovora Suda o apelaciji znati što dalje činiti. Odgovarajući na pitanje vijećnice Ruže Sopta (HDZ 1990) ravnatelj Arapović je odgovorio da je deratizacija posao koji treba netko platiti, a da to JP Veterinarska stanica može uraditi istovremeno se osvrnuvši na nelegalan rad veterinarskih poslova na području Trna što svakako utječe na rad i funkcioniranje i JP Veterinarska stanica. Predsjednik Odbora za gospodarstvo, proračun i financije Frano Leko je u 3. točki dnevnog reda Izvješće o radu JP „Čistoća" d.o.o. Široki Brijeg postavio nekoliko upita ravnatelju poduzeća Vladi Zeljko, a to su između ostalih: razlozi o smanjenju prihoda u 2008. godini, problemu naplate, ugovora sa tvrtkom ALBA BH i o održavanju zelenih površina u gradu. Predsjednik kluba vijećnika HSP Ðapić-dr. Jurišić Nedjeljko Bokšić je podržao prijedlog Nadzornog odbora o odobrenju garancija za kreditno zaduženje za nabavku osnovnih sredstava i osiguranje lokacije za smještaj poduzeća. Načelnik općine Miro Kraljević je upoznao vijećnike sa načinom deponiranja otpada odnosno sa ugovorom sa tvrtkom ALBA BH i prijevozom otpada na odlagalište Uborak u Mostaru i istaknuo veliki problem odlaganja otpada ne samo u Širokom Brijegu nego i u regiji.


Istaknuo je zadovoljstvo što se ovaj veliki problem u našem gradu, iako ne trajno ipak riješen na obostrano zadovoljstvo. Pomoćnik načelnika za gospodarstvo Predrag Naletilić je na upit vijećnika Ivana Šakote govorio o deponiju Trešnjetine gdje općina ima probleme imovinsko-pravne prirode i izražavajući nadu da će to pitanje uskoro riješeno. Ravnatelj Zeljko je u svom iscrpnom izlaganju govorio o radu i funkcioniranju, kao i poteškoćama s kojima se susreće ovo poduzeće sa 23 uposlenika. U izvješću o radu Dječjeg vrtića „Pčelica" ravnateljica Radica Mandić je govorila o poteškoćama u radu i dugu vrtića u iznosu od 122.000 KM i između ostalog istaknula da je ekonomska cijena vrtića u Bosni i Hercegovini, prema izračunnu Ekonomskog fakulteta iz Tuzle, 332 KM. Da bi sanirao navedeni dug vijećnik NSRzB Ivan Šakota je predložio da roditelji uplaćuju ekonomsku cijenu, a da Općina razliku stvarne i ekonomske cijene uplati roditeljima.

Razmatrajući Preporuku Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o Odluci o sufinanciranju roditelja djece u dječjim vrtićima kao diskriminirajuću, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Ivanković je u ime predlagatelja NSRzB predložio da se zaduži klub NSRzB da Odluku uskladi sa preporukom Ombudsmena i taj prijedlog dostavi, Načelniku, te Općinskom vijeću. Stav Odbora za Statut, poslovnik i propise (Velimir Mabić predsjednik) i Odbora za društvene djelatnosti (Ante Čolak član) je da se navedena Odluka stavi van snage. Stavovi članova ovih odbora iz NSRzB Blagice Slišković i Krešimira Šakića je da se odluka doradi.

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2009. godinu je jednoglasno usvojen. Prijedlog Odluke predsjednika Općinskog vijeća Vlade Ivankovića o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 : 2008 u tijelima uprave sa 12 glasova za (NSRzB i HSP Ðapić-dr. Jurišić) i 11 suzdržanih nije prošao. Pomoćnik načelnika Predrag Naletilić je između ostalog istaknuo da je Strategijom razvitka općine ovaj projekt predviđen u srednjoročnom planu tj. do 2015. godine, tako da je o njemu sada preuranjeno govoriti.

 

Razmatrani su i usvojeni Prijedlozi rješenjā o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist: JOSIPA SESARA iz Širokog Brijega, MLADENA IVIŠIĆA iz Širokog Brijega, SVETISLAVA CVETKOVIĆA iz Mokrog, MARINKA ZELJKE iz Donjeg Crnča, ŽELJKA PINJUHA iz Čerigaja i GOJKA KOŽULA iz Uzarića.

Jednoglasno je usvojen Zaključk o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za kandidiranje projekta izgradnje gradske mrtvačnice prema Fondaciji za održivi razvoj. U 10. točki dnevnog reda Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi predsjednica kluba vijećnika HDZ-a 1990 Ruža Sopta je u ime kluba pročitala Zaključak ovog kluba po kojem vijećnici kluba HDZ-a 1990 se ubuduće na sjednicama Općinskog vijeća neće izjašnjavati o Odlukama koje ne ispunjavaju formalnu, sadržajnu i proceduralnu ispravnost sukladno Statutu i drugim aktima. U obrazloženju se navodi da u dosadašnjem radu Općinskog vijeća je doneseno nekoliko Odluka koje su sadržavale suštinske pogreške prilikom donošenja istih. Načelnik Kraljević je upoznao vijećnike sa peticijom učenika gimnazije o povratu starog načina plaćanja prijevoza učenika srednjih škola. Predsjednik OV Vlado Ivanković je komentirajući peticiju istaknuo da je to pogrešna peticija jer da su istu trebali potpisati roditelji učenika, a ne učenici. Ivo Jurilj (HSP 1990) je zatražio od načelnika pomoć za obitelj prerano umrle majke petero djece (obitelj Ivice Kožula).

www.sirokibrijeg.ba