Pomozimo školovanje

Pomozimo školovanje

Pomozimo školovanje

0

jelena_markovic


žiro račun Humanitarne udruge "Dodir ljubavi"
kod UniCredit banke

(KM) 3382202201074783
(s naznakom: za Jelenu Marković)
IBAN: BA39 3382 2048 5679 8110
(za inozemne uplate s naznakom: za Jelenu Marković)

ili na privatni račun Jelenine majke
kod HYPO banke (račun banke: 3060210000022997)

001537151241 (s naznakom: za Jelenu)