Povelja Kulina bana

Povelja Kulina bana

Povelja Kulina bana

0

Najstariji pisani dokument, bosansko-hercegovačke povijesti je dokument Povelja Kulina bana, napisan 29.8.1189. godine. Nalazi se u Državnom arhivu u Dubrovniku.

Dokument je važan jer se iz njega projecira tadašnje činjenično stanje kako je izgledala, tada Bosna i Hercegovina, ko je bio na vlasti, šta su bile gospodarsko-političke teme.

Važan dokument ipak počinje riječima U ime Oca Sina i Duha Svetoga, u prvom pasosu.

Pisac autor, tj ban, podcrtava i naglašuje pripadnost Bosne Kršćanstvu.

Povelja Kulina bana kao pisano vrelo, dokazuje nazočnost Kršćanstva u 12. stoljeću, i prije, u Bosni i Hercegovini, te među znanstvenici stoji kao povijesno kulturno blago.