Prezentacija prostornog plana

Prezentacija prostornog plana

Prezentacija prostornog plana

0

POZIV NA PREZENTACIJU NACRTA PROSTORNOG PLANA GRADA ŠIROKOG BRIJEGA

Pozivaju se zainteresirani građani na prezentaciju Nacrta Prostornog plana grada Širokog Brijega, koja će se održati u ponedjeljak 11.4.2016. godine u 12 sati u Gradskoj vijećnici grada Širokog Brijega, Ulica fra Didaka Buntića 11.
Prezentaciju plana će održati Izrađivač plana, konzorcij kojeg čine „Urbane Tehnike“ Zagreb, IGH Mostar, Građevinski fakultet Mostar i „UTB BiH“ Čitluk.
Uvid u Nacrt Prostornog plana moguće je ostvariti u Gradskoj vijećnici Grada Širokog Brijega od 8 do 15 sati svakog radnog dana u trajanju od 12.4.2016. godine do (uključivo) 12.5.2016. godine.