PREDSTAVLJAMO
Home Art Prijemni ispit za likovnu akademiju
Prijemni ispit za likovnu akademiju

Prijemni ispit za likovnu akademiju

0
0
Drugi termin za prijem mapa je od 2.9.2019. do 5.9.2019. godine, od 10 do 12 h. Prijemni ispit za preddiplomski studij likovnih umjetnosti održava se od 9.9.2019. godine do 12.9.2019. godine. Detaljan raspored prijamnog ispita biti će objavljen na web stranici Alu. PROPISANA DOKUMENTACIJA UZ MAPU: Svjedodžbe o završenoj četverogodišnjoj školi kao i dokument o položenom završnom ispitu ili maturi (mogu bit ovjerene kopije). Dokument o državljanstvu/domovnica, rodni list (mogu bit ovjerene kopije). Osobni podaci kandidata; adresa, br. mobitela, e-mail (biografija). Akontacija za prijavu i pregled mape u iznosu od 100 KM na račun Akademije UNICREDIT BANK DD MOSTAR- BR. RAČUNA 3381302271341628 (PRILOŽITI UPLATNICU UZ PRIJAVU.) Prijave za upise na diplomske studije grafičkog dizajna, slikarstva, grafike i kiparstva drugi termin: – od 2.9.2019. godine do 5.9.2019. godine 10-12 h PROPISANA DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU NA DIPLOMSKI STUDIJ: Prijava- klasični obrazac prijave (dokument u wordu koji sadrzi Vaše osnovne podatke, naziv i adresu ustanove na koju se prijavljujete, datum, vlastoručni potpis te predmet prijave). Diploma o završenom preddiplomskom studiju i dodatak diplomi (ovjerene kopije). Dokument o državljanstvu/domovnica, rodni list (mogu bit ovjerene kopije). Osobni podaci kandidata; životopis, adresa, br. mobitela, e-mail. -Nakon što Povjerenstvo za pregled prijava kandidata za upis pregleda zaprimljene prijave, kandidati će biti obavješteni o ostalim detaljima vezanim za upis. Upisi u prvu godinu diplomskih studija – drugi termin provoditi će se od 16.9. 2019. godine do 21. 9 2019. godine 10-12 h. Detaljne informacije možete dobiti na mail alu@sum.ba. Vrelo i foto: Alu Široki Brijeg

SAZNAJ VIŠE
AKCIJA