Ručni rad odgodili koncert sat ranije…..

Ručni rad odgodili koncert sat ranije…..

Ručni rad odgodili koncert sat ranije…..

0

18.08.2003. Ručni rad odgodili koncert sat ranije…..

17.08.2003. NAJAVA:

Club PAJO (od 20 sati)

Koncert posuške rock skupine 'ručni rad'.