Široki Brijeg: Nacrt Prostornog plana 2012 – 2032

Široki Brijeg: Nacrt Prostornog plana 2012 – 2032

Široki Brijeg: Nacrt Prostornog plana 2012 – 2032

0

Široki Brijeg – U Gradskoj vijećnici održana je Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana Grada Širokog Brijega za period od 2012. do 2032. godine.
Na samom početku nazočne je pozdravio gradonačelnik Miro Kraljević, a Borislav Zovko pomoćnik gradonačelnika za prostorno uređenje i zaštitu okoliša u svom uvodnom izlaganju istaknuo je važnost donošenja Prostornog plana Grada Širokog Brijega, te temeljni cilj planiranja razvoja prostora Grada da se prostornim razvojem osigura i omogući održiv, ravnomjeran i skladan prostorni razvoj.

Nacrt Prostornog plana Grada Širokog Brijega za period od 2012. do 2032. godine prezentirali su predstavnici izrađivača plana i to ispred tvrtke „Urbane Tehnike“ Zagreb Zdravko Krasić, ispred „IGH“ Mostar Krešimir Šaravanja, te ispred Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Danijela Maslać.

Nositelj pripreme izrade Prostornog plana je Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega.

Uvid u Nacrt prostornog plana moguće je ostvariti u Gradskoj vijećnici Grada Širokog Brijega od 8 do 15 sati svakog radnog dana do (uključivo) 12.5.2016. godine. Primjedbe, mišljenja i prijedloge moguće je ostvariti i putem službene web-stranice Grada Širokog Brijega www.sirokibrijeg.ba, na e-mailove:sirokibrijeg@sirokibrijeg.ba ili urbanizam@sirokibrijeg.ba. Informacije o Nacrtu Prostornog plana davat će stručni djelatnici Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega. Mišljenja, primjedbe i prijedloge o Nacrtu Prostornog plana građani, udruge i druge pravne osobe mogu dostavljati Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Širokog Brijega ili iste upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida, uz izloženi Nacrt Prostornog plana. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi moraju biti čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, u protivnom se neće uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

gradj_zemljiste_siroki_2016

U tijeku trajanja Javne rasprave o Nacrtu Prostornog plana izložit će se na javni uvid
– tekstualni dio Nacrta Prostornog plana i
– grafički dio s kartografskim privicima

vrelo: www.sirokibrijeg.ba

http://sirokibrijeg.ba/index.php/vijesti/1046-odrzana-javna-prezentacija-nacrta-prostornog-plana-grada-sirokog-brijega