Široki: Novi muzej, nove tehnologije i nova publika

Široki: Novi muzej, nove tehnologije i nova publika

Široki: Novi muzej, nove tehnologije i nova publika

0

Ove godine održava se petnaesta NOĆ MUZEJA u Hrvatskoj. Započela je skromno 2005. godine samo s nekoliko muzeja u Zagrebu, a do danas se pretvori la u najznačajniju manifestaciju muzeja u Hrvatskoj. Franjevački muzej i galerija su prije tri godine s ponosom postali dijelom te velike muzejske obitelji i prihvatili zadatke i obaveze koje ova manifestacija nosi.

Glavna tema ovogodišnje Noći muzeja je ”Velike obljetnice hrvatskih muzeja”, a jedna od podtema koju su odabrali Franjevački muzej i galerija, i kojoj je posvećena večerašnja treća noć muzeja u Širokom Brijegu, je ”Novi muzeji, nove tehnologije i nova publika”. Ovom temom propituje se budućnost muzeja, muzejske struke i njihov daljnji razvoj, a samim tim istražuju se mogućnosti prilagođavanja postojećih muzeja tehnologiji, novim medijima i publici rođenoj u informatičkoj i digitalnoj revoluciji.

U ovu koncepciju i temu svojim radovima idealno se uklapa multimedijalni umjetnik iz Trebinja Igor Bošnjak. Istražuju ći prostor, njegovu percepciju i mogućnosti ljudskog poimanja prostora, aludira na nove perspektive i doživljaj prostora koje nam donose suvremene tehnologije, a propitujući subjektivnost prostora svakog pojedinca naglašava ulogu stroja u proširenom doživljaju stvarnosti. Njegov rad ”Inceptopia” pretvara agorafobične otvorene prostore u klaustrofobične konstrukcije i time nadomješta čovjekovu vizualnu ograničenost. Arhitekt Maurizio Franolli i njegov studio Alter Lego iz Pule najbolji su dokaz da se nove tehnologije mogu uklopiti u muzejsku arhitekturu i da je moguć spoj suvremene arhitekture, stvar-nih artefakata i virtualnog sadržaja. Njihov projekt ”Arheološki park Vižula” nalazi se in situ nudeći tako neposredan doživljaj spomenika, ali i proširenu stvarnost kroz koju je moguće ostvariti vizualizaciju izgubljenih antičkih ambijenata. Čitav sadržaj obo-gaćuju pametne klupe, e-stablo te hot-spot točke i interaktivna taktilna mapa. Time se ostvaruje cilj približavanja materije široj publici navikloj na konzu- maciju multimedijalnih sadržaja.Prostor Franjevačke galerije, koji je projektirao arhitekt Ivan Spajić sa svojim studiom URBIS-86, živi bez prekida 30 godina i svojom se koncepcijom, bez problema, prilagođavao raznim kustoskim praksama i do sada je udomio preko 300 različitih izložbi. Kao takav, prostor je multifunkcionalan, prilagodljiv, primjenjiv i pokazao se izvrsnim u svojoj komplementarnosti i multifunkcionalnosti.

Iako je projektiran prije potpune afirmacije informatičke revolucije i novih medija to mu nije bila prepreka da korespondira sa najsuvremenijim tehnološkim trendovima, tako da je,

Virtualni stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije u proširenoj stvarnosti, ostvaren unutar ovog projekta Noći muzeja, idealna nadogradnja galerije i otvara joj posve nove mogućnost u približavanju muzejskih i galerijskih sadržaja novoj publici. Prostor sada živi u novim virtualnim perspektivama privlačeći online konzumente da ga, osim virtualno, dožive i uživo.
Tomislav Ćavar

Izložba radova Igora Bošnjaka Prostor/Vrijeme

(18.00 – 00.00)

O autoru:Rođen je 1981. godine u Sarajevu, a živi i radi u Trebinju. Uglavnom radi na polju filma, videa, instalacije i fotografije. Trenutno radi kao docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju. Završio je Aka- demiju likovnih umjetnosti Trebinje 2005. (BA) na slikarskom odsje- ku. Od 2007. do 2008. završio je interdisciplinarne master studije (MA) na Odsjeku teorije umjetnosti i medija na Univerzitetu umet- nosti u Beogradu. Godine 2018. dobitnik je nagrade ZVONO u or- ganizaciji SKLOP-a, udruženja u Sarajevu koje se bavi suvremenom umjetnošću. Godine 2010. Igor Bošnjak bio je finalista za nagradu ZVONO u organizaciji Centra za suvremene umjetnost u Sarajevu. Od 2009. do 2011. bio je finalist B&H Henkel natječaja za mlade umjetnike organiziranog u Zagrebu; 2007. nagrađen je prvom na- gradom za video rad na 4. salonu človek spomenik (Salonu čovjek spomenik) u Velenju, Slovenija.

O izložbi:

Koncept izložbe zasnovan je na suvremenim ili novim tehnologija- ma kao što su: 3D model Capture, snimanje iz zraka dronom, upotre- ba cinemagraph-a za animacije, i sl. Izložba Prostor/Vrijeme putem video radova propituje pokretnu sliku – odnos vremena i prostora, kao i relacije s izmještenim pogledom odozgo, tj. neke vrste objek- tivizacije našeg subjektivnog pogleda. Određeni radovi bave se pi- tanjima bestežinskog stanja i pitanja gravitacije i vrte se oko ideje letenja, lebdjenja, plutanja… Neki od radova propituju sam pogled kamere kao tehnološkog oka ili samostalnog subjekta koji se opire gravitaciji. Druga vrsta radova koristi pokretne cinemagraph-e kao medij s kojim propituju odnos vremena unutar zamrznutoga statič- nog trenutka fotografije spram pokretnog, odnosno animiranog se- gmenta slike. Izložba ima za cilj predstavi neke aktualne trendove u suvremenim praksama umjetnosti pokretnih slika, kao što su video radovi i prakse novomedijske umjetnosti (Igor Bošnjak).

Izloženi radovi:

  • Semiotika drona / Semiotics of the drone / 2019. / 14.16 min / color / 4K
  • Gradivna struktura grada / The fabrics of the City / 2019. / 9.31 min / black & white / hdv
  • Vrijeme ne postoji / Time does not exist / 2018. / 11.09 min / black & white / hdv
  • Ima li smrti posle života? / Is there death after life? / 2018. / 7.30 min / black & white / hdv
  • Inceptopija / Inceptopia / 2017. / loop / color / 4K

Izložba projekata projektantskog ureda ALTER LEGO STUDIO (18.00 – 00.00)

O uredu:Alter Lego Studio d.o.o. osnivaju Maurizio i Eda Franolli 2011. godi- ne, projektantski ured sa suvremenim arhitektonskim pristupom za stanovanje, turizam, kulturna dobra i javne prostore. Pretežito dje- luje na području Pule i Istre. Portofolio radova uključuje projekte re- zidencijalne arhitekture, kao što su obiteljske kuće i kuće za odmor, stambene zgrade, poslovne prostore, izložbene muzejske postave, te muzeje na otvorenom.

Svojim radom često nailaze na zaštićenu kulturnu baštinu u koju, štiteći postojeće, pokušavaju unijeti suvremeno, vodeći dijalog s ar- heologijom i povijesti prostora. Arhitekturom i popratnim sadržaji- ma stvaraju interaktivni pristup muzejskom prostoru s kojim pribli- žavaju povijesni i arheološki sadržaj široj publici. Alter Lego Studio  je homogena grupa mladih arhitekata, inženjera građevine i desi- gnera interijera: danas su to Eda Franolli, Marta Bognar, Aleksandar Tkalec, Francesco Scarpa, Goran Racan, Tea Rojnić, Antonela Pereša, Melinda Bonus i Maurizio Franolli.

Izloženi projekti:

Arheološki park Vižula

Autor: Alter Lego Studio d.o.o. i Kapitel d.o.o. Datum realizacije: lipanj 2019.

Lokacija: Medulin, Hrvatska

Stalni postav arheološke zbirke Osor

Autor: Alter Lego Studio d.o.o. Datum: prosinac 2017.

Lokacija: Osor, Hrvatska

Park  povijesti  Banjole Autor: Alter Lego Studio d.o.o. Datum: svibanj 2017.

Lokacija: Banjole, Medulin, Hrvatska

Izložba projekta projektantskog ureda Urbis-86:

Zgrada galerije i vjeronaučnog centra (18.00 – 00.00)

O uredu:

Urbis-86 d.o.o. je tvrtka koja se bavi projektiranjem i graditeljstvom. Uspješno djeluje na prostoru Bosne i Hercegovine od 1986. godi-  ne. Osnivač i direktor tvrtke je gospodin Ivan Spajić, ovlašteni inže- njer arhitekture koji svoje dugogodišnje stručno  iskustvo  prenosi na mlade inženjere struke zaposlene u firmi.Sjedište tvrtke i ured- ski prostori su na 2. katu Poslovnog centra uz Sportsku dvoranu u Širokom Brijegu.Djelatnost tvrtke je projektiranje u visokogradnji

– stanovanje, poslovni, javni, sakralni, proizvodni, školski, upravni, sportski i drugi objekti.

Primjenjujući nova organizacijska i tehnološka znanja u svom po- slovanju tvrtka Urbis-86 d.o.o. nastoji osigurati zadovoljstvo svojim naručiteljima i postati respektabilan partner pri razvoju i realizaciji novih projekta i ideja. S tom namjerom, posebnu pažnju poklanja- mo stručnom usavršavanju svojih djelatnika i tehničko-tehnološ- kom razvoju.

O arhitektu:

Ivan Spajić rođen je 28. listopada 1956. god. u Dobrkovićima, opći- na Široki Brijeg.Završio je Gimnaziju na Širokom Brijegu 1975. god.   i Arhitektonski fakultet 1981.god. u Zagrebu.Pet godina, od 1981. do 1986., radio je kao rukovoditelj gradilišta u G.P. „Novogradnja“ Li- štica. Godine 1986., kad je zakonom odobreno otvaranje privatnog biroa, osnovaoje arhitektonski atelje „URBIS-86“.

Izloženi projekt:

Zgrada galerije i vjeronaučnog centra

Autor: URBIS-86 d.o.o. Datum: od 1988. do 1990. Lokacija: Široki Brijeg

Stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg u proširenoj stvarnosti (18.00 – 00.00)

Otvorenje Virtualnoga stalnoga likovnog postava- Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg u proši- renoj stvarnosti (18.00 – )

O stalnom likovnom postavu:

Stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg otvoren je 6. 10. 2015. Sadrži 230 radova i pokriva razdoblje od sredine XIX. stoljeća do godine 2015. Uredio ga je povjesničar umjetnosti i književnik Igor Zidić iz Zagreba, uz suradnju dr. art. Josipa Mijića i fra Vendelina Karačića. Zastupljena su 203 autora, većinom iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U postavu su i radovi svih profesora i predavača s Akademije likovnih um- jetnosti na Širokom Brijegu.Godine 2018. Stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg proširen je računalno- generiranim tekstovima i slikama, odnosno, uz pomoć proširene stvarnosti digitalne informacije posjetiteljima su postavljene pre- ko stvarnih umjetničkih djela.

Od ove godine Stalni likovni postav Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg bit će dostupan i virtualno.

Otvorenje Virtualne RizniceFranjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg (18.00 – )

O Riznici:

Riznica Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg uređena je u prizemlju prethodno srušena te ponovno sazidana samostansko- ga istočnog krila u blizini sakristije. Otvorena je na isteku godine 1979. Autor prvoga postava bio je Đuro Basler. U njoj su izlože-  ne slike starih majstora od XVI. do XIX. st., kaleži i drugi obredni, uglavnom metalni predmeti koji datiraju od početka XVII. do XX. st., zatim crkveno ruho s kraja XVIII. te iz XIX. i s početka XX. stolje- ća, kao i stare knjige, od kojih je najvrjednija inkunabula iz 1493. Od ove godine Riznica Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg bit će dostupna i virtualno.

PREDAVANJE

Docent master Igor Bošnjak, profesor na kolegijima video, multimedija, intermedijalna umjetnost: Sinematičnost po- kretne slike u kontekstu novih tehnologija (19.00 – 20.00)

PREDAVANJE

Ivan Spajić, dipl. ing. arh. – voditelj ureda za projektiranje i graditeljstvoUrbis-86 d.o.o., Široki Brijeg: Izložbeni prostori Franjevačkog muzeja i galerija Široki Brijeg (20.00 – 20.30)

PREDAVANJE

Maurizio Franolli,direktor/CEOprojektantskog ureda AL- TER LEGO STUDIOd.o.o., Pula: Arhitektura i interaktivna muzeologija (20.30 – 21.30)