Home Tag "grad široki brijeg"

ŠIROKI BRIJEG I SLUŽBENO POSTAO GRAD

ŠIROKI BRIJEG – Usvajanjem Privremene statutarne odluke na 22. sjednici Gradskog vijeća, Široki Brijeg je postao GRAD. Prema ovoj odluci Gradska tijela vlasti su Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a odluka će važiti do donošenja Statuta Grada Širokog Brijega.