Home Tag "slikarica ivana ćavar"

Imaginarni slikopisi Ivane Ćavar

Intimističko i poetsko slikarstvo magistre umjetnosti Ivane Ćavar propitkuje krajolik već više od desetljeća.  U njenim ranijim ciklusima bio je često tematiziran, a novim ciklusom “Imaginarni grad” autorica predstavlja temu krajolika autentičnim (iz)građenim slikarskim rukopisom.