Home Tag "sveti Ilija"

Sveti Ilija

20. srpnja – Ilija je starozavjetno svetopisamsko ime. Dolazi od hebrejskog imena Elijjahu i znači “moj Bog je Jahve”, “Bog je Jahve”. Jedan je od malobrojnih starozavjetnih proroka koje katolička Crkva ima u kalendaru i naziva ih “svetim”. Smatra se začetnikom proročkog pokreta u Izraelu i kao takav nalazi se uz Isusa (Mt 17,3;Lk 4,25).