Ušteda

Ušteda

Ušteda

0

EKO ŽARULJE

eko_zaruljaŠiroki Brijeg – EKO-ZH završio je projekt pod nazivom "Zamjenimo žarulje"čiji je cilj bila zamjena postojećih klasičnih žarulja gradske rasvjete u Širokom Brijegu sa ekološki prihvatljivim štednim žaruljama, s prvenstvenim ciljem smanjenje potrošnje električne energije (ušteda proračunskog novca predviđenog za financiranje javne rasvjete), kao i buđenje svijesti o potrebi zaštite okoliša. Partneri koji su podržali i sudjelovali u projektu su: Općina Široki Brijeg, JU "Coming" Široki Brijeg, te članice mreže NVO – Udruga UPIT, Udruga mladih "Utvrda vjetra" i Odred izviđača Široki Brijeg.

Ukupno je zamjenjen ili ponovo postavljen tamo gdje je bilo uništeno ukupno 201 komad štednih žarulja, i to u slijedećim ulicama i trgovima:
1. Ulica kralja Tvrtka – 16 komada
2. Ulica Nikole Šubića Zrinjskog – 32 kom.
3. Ulica dr. Jure Grubišića – 36 kom.
4. Trg Gojka Šuška – 10 kom.
5. Trg Širokobrijeških žrtava – 55 kom.
6. Borak – put za Borak – 22 kom.
7. Ulica Ivana Gundulića – 12 kom.
8. Ulica Marina Držića – 6 kom.
9. Ulica Hrvoja Vukčića – 4 kom.
10. Ulica Braće Šimića, – 8 kom.


EKO-ZH