Zbrinjavanje infektivnog otpada po EU standardima

0

thumb_caltronic_filteriKlinička bolnica Mostar, koja bi nakon otvaranju iduće godine trebala biti medicinski lider u Hercegovini, pristupa ekološki prih vatljivom rješa vanju odlaganja medi cinskog otpada. O temi ekološkog odlaganja i recikliranja otpada na sterilan način jučer je u KB-u upriličeno predavanje hrvatskih i talijanskih stručnjaka, koje je organizirala domaća tvrtka Duga d.o.o. Biograci, a na kojem je istaknuto kako bi se uništavanjem infektivnog otpada na licu mjesta troškovi smanjili i do šezdeset posto, a okolina učinila puno zdravijom.




“Svjesni okolnosti u kojima se nalazimo i izuzetno neodgovornog odnosa prema svim vrstama otpada, a osobito prema infektivnom otpadu, preko svojih poslovnih partnera došli smo do spoznaje da Newster S.r.l. zadovoljava sve kriterije i standarde koji su propisani zakonima Europske unije”, kazao nam je Blago Zelenika, direktor poduzeća Duga koje je zastupnik tvrtke Newster za našu državu.

 

 

Tvrtka Duga je zajedno s hrvatskim partnerom Kemis Termoclean, koji su u koncernu s Gorenjem Slovenije i Newsterom S.r.l. iz Italije, prezentirala os oblju KB-a ekološki isp ravno i fi nancijski naj isplativije rješenje za odlaganje infektivnog otpada iz bolnice. Ovaj sterilizator infektivnog i potencijalnog infektivnog otpada još je jedan tehnološki iskorak koji nije viđen na našim prostorima. Uređaj je već instaliran u šest hrvatskih bolnica, od kojih jedan i u čakovečkoj Županijskoj bolnici.




blago_zelenika_1Prema nalazima stručnjaka, ovi uređaji su ekološki ispravni sterilizatori za obradu infektivnog i potencijalno infektivnog medicinskog otpada, a njima je zaokružen ciklus prikupljanja, skladištenja i obrade. Nakon obrade pokazalo se da je otpad sterilan, suh, usitnjen, neprepoznatljiv, bez neugodnih mirisa te iskoristiv kao izvor energije, objasnili su Ivica Jukić, iz tvrtke Newstera S.r.l. Italija, i Ilija Dorčić, direktor razvoja i komercijale Ke mis Termocleana. Djelatnici Kba izrazili su zainte resi ranost za ova kav način od laganja i uni štavanja infe ktivnog ot pada te izrazili nadu da će me nadžment ove bolnice uskoro raz misliti o uvođenju ist og u ovu zdravstvenu ustanovu. (www.dnevni-list.ba)