Održan prvi sastanak Odbora za nadzor realizacije Projekta „Koridor 5 c„

Održan prvi sastanak Odbora za nadzor realizacije Projekta „Koridor 5 c„

Održan prvi sastanak Odbora za nadzor realizacije Projekta „Koridor 5 c„

0

Odbor za nadzor realizacije Projekta „Koridor 5 c" održao je 07. 07. 2009. godine u Sarajevu prvi sastanak

thumb_koridor_v_c_5Odbor je razmatrao stanje i aktivnosti na projektu „ Autoput na koridoru 5 c" u periodu od 01.01.2007. do 30.06. 2009. godine i donio je stajališta, koja prenosimo u cjelosti :
– Došlo je do značajnog napretka u izradi projektne dokumentacije i finansiranja „Autoput na Koridoru 5 c".

 

– Zadužuju se Ministarstvo komunikacija i saobraćaja i Federalna direkcija autocesta, da zajedno sa konsultantima koji rade na izradi glavnih projekata za izgradnju „Autoput a na Koridoru 5 c", maksimalno intenziviraju svoj rad na izradi glavnih projekata za dionice, koje su ušle u kreditne sporazume sa EBRD i EIB, kako bi se kompletirali, najkasnije do kraja oktobra 2009. godine.

 

– Da Vlada Federacije intenzivira svoj rad na izradi Prostornog plana posebnog obilježja, u skladu s Odlukom o izradi Prostornog plana posebnog obilježja, koju je donio Parlament FBiH.

 

– Da Vlada Federacije i njene institucije koje su nadležne za ispunjenje uslova iz kreditnog sporazuma sa EBRD, o finansiranju četiri dionice „Autoputa na Koridoru 5 c", svoje obaveze ispune najkasnije do kraja 2009. godine.

 

 

thumb_most_bijela_v_c– Da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva, a na osnovu im dostavljene dokumentacije: sve pribavljene saglasnosti, CD studije uticaja na okoliš, situacija položaja trase prema idejnom projektu – donesu konačnu odluku o lokaciji mosta kod Počitelja.

 

– Da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nadležna ministarstva, pripreme Nacrt strategije o realizaciji ukupnog projekta „Autoputa na Koridoru 5 c", najkasnije do novembra 2009. godine, kako je predviđeno kreditnim sporazumom sa EBRD.

 

– Odbor podržava stav koji je, takođe, definisan kreditnim sporazumom, da se sve četiri dionice rade istovremeno i da imaju isti tretman o zaključivanju kreditnog angažmana sa EIB, kako je to postignuto sa EBRD.

 

– Za naredni sastanak Odbora obavezuju se Ministarstvo komunikacija i transporta BiH i Ministarstvo prometa i veza FBiH, da pripreme informaciju o aktuelnoj problematici, daju svoj stav i moguća rješenja pojedinih problema, ( Počitelj, Blagaj, istražni radovi, eksproprijacija, prostorni plan, pregovori sa EIB itd.)

 

– Sjednica Odbora treba se održati najkasnije do kraja jula 2009. godine.

 

– Zaključke Odbora dostaviti svim članovima Odbora, Vijeća ministara i Vlade Federacije BiH.

 

– Da se isključi svaka politizacija i da se projekat prepusti stručnim i relevantnim institucijama.

 

– Svako usporavanje projekta odstupanjem od usvojene trase od strane Parlamenta FBiH i urađenih studija smatramo neprihvatljivim, jer će znatno prolongirati realizaciju projekta i još veću politizaciju projekta./kraj