Održana 30. sjednica općinskog vijeća i priopćenje načelnika Općine

Održana 30. sjednica općinskog vijeća i priopćenje načelnika Općine

Održana 30. sjednica općinskog vijeća i priopćenje načelnika Općine

0

VIJEĆNICI HDZ BiH NAPUSTILI SJEDNICU

Široki Brijeg – Na samom početku rada 30. sjednice Općinskog vijeća Općinski načelnik Miro Kraljević je predložio da se točke: razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o uređenju pročelja i razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o postavljanju stacionarskih korpi povuku s dnevnog reda sjednice iz razloga, kako je rekao načelnik Kraljević „neostvarene zakonom propisane suradnje oko pripreme prijedloga akata za sjednicu Općinskog vijeća i kršenja članka 24. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke, članka 16. Federalnog Zakona o načelima lokalne samouprave, te članka 56. Statuta Općine od strane Općinskog vijeća". Nakon što je prijedlog načelnika većinom glasova odbijen načelnik i vijećnici HDZ-a BiH su napustili sjednicu.

COMING

Točka 7. dnevnog reda razmatranje i usvajanje Prijedloga Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća JU Coming je povučena s dnevnog reda. Obrazloženje je to da je Stanko Milićević, predsjednik Upravnog vijeća JU Coming, na prošloj 29. sjednici Općinskog vijeća podnio ostavku na mjesto predsjednika JU Coming, a na ovoj 30. sjednici ostavku je povukao.

PRIJEVOZ UČENIKA


Odluka o besplatnom prijevozu učenika osnovnog obrazovanja je većinom
glasova potvrđena. Vijećnik Ivo Jurilj je predložio da se proveđenje
Odluke odgodi za 1. 1. 2011. a da se u međuvremenu stupi u kontakt sa
županijom o preuzimanja plaćanja prijevoza za učenike srednjih škola.
Vijećnik Ivan Šakota (Narodna stranka Radom za boljitak) je predložio da
se sredstva od potraživanja općine preusmjere za plaćanje prijevoza
učenika. Odluka o besplatnom prijevozu učenika srednjeg obrazovanja je
također potvrđena.

VANJSKA REVIZIJA  ZA PERIOD 2004 – 2010

DODJELA GRAÐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Vijećnica Ruža Sopta je ispred Odbora za gospodarstvo istaknula da
plaćanje prijevoza učenika srednjih škola nije u nadležnosti općine
Široki Brijeg. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu
dodjele građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu je većinom glasova
nazočnih vijećnika (HSP BiH i Narodna stranka Radom za boljitak)
potvrđena. Vijećnica Ruža Sopta je predložila da se navedena točka
dnevnog reda ne razmatra iz razloga što se radi o radnom materijalu.
Ruža Sopta je u ime Odbora za gospodarstvo u točki preispitivanje Odluke
o obavljanju vanjske revizije istaknula da je navedena odluka
nestručno, nepismeno i neutemeljeno urađena i da je treba skinuti s
dnevnog reda. Ova Odluka s devet glasova za, pet suzdržanih i dva glasa
protiv nije potvrđena. Odluka o uređenju pročelja i Odluka o
postavljanju stacionarskih korpi su usvojene većinom glasova (HSP BiH i
Narodna stranka Radom za boljitak i jedan vijećnik HDZ 1990).

 

Ravnatelj Osnovne škole Biograci Stanko Milićević je podnio Izvješće o
radu Osnovne škole Biograci istaknuvši dobru suradnju s Općinskim
vijećem, načelnikom i Odsjekom za društvene djelatnosti. Izvješće je
jednoglasno usvojeno.

PROMETNICA PREMA DOMU ZDRAVLJA

Vijećnici su primili na znanje Informaciju o funkcioniranju Hitne službe
u općini Široki Brijeg. Ravnatelj Doma zdravlja dr. Zoran Jelić je
ukazao na problem regulacije prometa prema Domu zdravlja. U točki
vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi vijećnik Krešimir Šakić
(Narodna stranka Radom za boljitak) je predložio da se za slijedeću
sjednicu Općinskog vijeća vijećnicima dostavi primjerak Ugovora o
koncesiji s tvrtkom Miškić-bus i da se o istoj raspravlja. Ovaj
prijedlog je većinom glasova usvojen.

—————————————————————————————————————–

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Većina u Općinskom vijeću Širokog Brijega (HSP BiH i Narodna stranka Radom za boljitak) nastavlja s praksom donošenja nezakonitih odluka

Općinski načelnik je na početku rada 30. sjednice Općinskog vijeća zatražio da se Odluke koje se donose suprotno zakonskim propisima povuku s dnevnog reda i zajedno s Općinskim službama i uredom načelnika usuglase, i potom idu na dnevni red sjednice. Kako nije udovoljeno zahtjevu Općinski načelnik nije htio da sudjeluje u radu Općinskog vijeća koji donosi nezakonite odluke i iz tog razloga je napustio sjednicu Općinskog vijeća. Općinsko vijeće je bez nazočnosti Općinskog načelnika održalo sjednicu i donijelo još dvije nezakonite odluke čime su prekršeni članak 24. Zakona o lokalnoj samoupravi Županije Zapadnohercegovačke, članak 16. Federalnog Zakona o načelima lokalne samouprave, te članak 56. Statuta Općine. Na temelju navedenog Općinski načelnik obavještava sve građane općine Široki Brijeg, medije i cjelokupnu javnost da je do sada i da će i ubuduće poštovati sve odluke Općinskog vijeća koje su donesene u skladu sa Zakonom, ali isto tako da sporne odluke usvojene na 30. sjednici, kao i odluke usvojene na 29. sjednici Općinskog vijeća Općine Široki Brijeg nije moguće provoditi.

Općinski načelnik
Miro Kraljević