Opravdan – neopravdan

Opravdan – neopravdan

Opravdan – neopravdan

0
BiH: Kako rade izabrani ministri, zastupnici? 

thumb_spavanje_skupstinaCentri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su 120 dana prije općih izbora, novu web stranicu, baziranu na rezultatima CCI-evog četverogodišnjeg monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, kao i entitetskih i županijskih vlada i parlamenata u BiH – www.vlastibih.com.

Zanimljivo: Pregled aktivnosti zastupnika u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke

Stranica sadrži veliki broj podataka o dosadašnjem radu svih institucija vlasti u BiH – od županijskog/kantonalnog do državnog nivoa, kao i podatke o radu svakog zastupnika, delegata i ministra ponaosob.

S obzirom na to da do ovih podataka može doći svako ko ima pristup internetu iz svog doma, ureda, kafića i slično, glasačima će itekako biti olakšan proces donošenja odluke na sam izborni dan, za koji će se "naoružati" informacijama o kandidatima s izbornih listi, čiji je rad već detaljno analiziran i prezentiran na ovoj web stranici.

 

CCI očekuje da će web stranicu, svojevrsnu bazu podataka, jednako često
koristiti i sami političari, redovno prateći i unapređujući svoju
poziciju na njoj, ali i da će ovi podaci političkim strankama biti jedna
od osnovnih determinanti koje će utjecati na odluku o njihovim
kandidatima na predstojećim izborima.

– Baza podataka će svakome ko bude zainteresiran, u svega par minuta,
moći prikazati ko se nalazi na "crnoj" listi kad su u pitanju rezultati
rada i samim tim (ne)prihvatljivost kandidature tih osoba za mjesto u
bilo kojem parlamentu ubuduće, a što će biti doprinos u kampanji CCI-a
za "čist" parlament kojoj je cilj da spriječi reizbor onih pojedinaca
koji su u protekle četiri godine svog mandata radili samo u vlastitom
interesu, saopćeno je iz CCI-a.

fena.ba